HIGH SCHOOL: Esmaixada femenina amb només 15 anys!!!

Divendres a un High School de Colorado, la Fran Belibi amb només 15 anys passava a la història fent una esmaixada al seu partit. Per sort estaven gravant el partit perquè arriva a passar a Espanya i hauríem dit que era una llegenda urbana perquè ningú ho hagués pogut confirmar … ni que s’hagués retransmet per Canal FEB perquè aquesta plataforma falla més que una escopeta fires com es va poder comprovar ahi.

Imatges de Sports Illustrated